χρήσιμα προγράμματα με δοκιμή και δωρεάν

Αρχική Επάνω Κατάλογος Επικοινωνία Διαχειριστές

Κομπιουτεράκι - Calculator
Επάνω Net Radio Auto Shut Down Αναλυτής Φάσματος Sudoku Κομπιουτεράκι - Calculator Μεγεθυντικός φακός Αναλογικό ρολόι Screen Savers Tic-Tac-Toe Τι σημαίνει "Δωρεάν"

 

 

 

AVCalc

Κομπιουτεράκι - Calculator

portable
έκδοση
Ιουν 2013

Κομπιουτεράκι απλό ή επιστημονικό και μετατροπέας μονάδων μέτρησης.
Με όμορφη εμφάνιση και εμφανή σύμβολα.
Ένα κομπιουτεράκι που καλύπτει τις ανάγκες σας και την αισθητική σας.

A beautiful free, simple or scientific calculator and unit converter.
Κατεβάστε μόνο τις Συναλλαγματικές.
(419kb)

Οδηγίες πως να κατεβάσετε

 

AVCalc

Κομπιουτεράκι απλό ή επιστημονικό και μετατροπέας μονάδων μέτρησης.

Προϋποθέσεις Λειτουργίας

Για την λειτουργία απαιτείται:

  • Windows XP ή νεώτερα.

Εμφάνιση - Λειτουργία

scientific calculator, unit converter

Το AVCalc μπορεί να είναι απλό κομπιουτεράκι ή να αναπτυχθεί πλήρως σε επιστημονικό και μετατροπής μονάδων.

scientific calculator, unit converter

Όταν το καλείτε ξανά εμφανίζεται με τη μορφή που του έχετε δώσει.

Scientific calculator

scientific calculator, unit converter

Στην ανάπτυξη scientific σας δίνει λογαρίθμους, δυνάμεις του e, παραγοντικό, δυνάμεις σε κάθε δύναμη, τριγωνομετρικούς αριθμούς και τόξα σε degrees ή radians.

Μετατροπή μονάδων μέτρησης

scientific calculator, unit converter

Η μετατροπή μονάδων είναι χρονοβόρα διαδικασία. Με το AVCalc έχετε ένα εργαλείο που θα σας διευκολύνει και θα επιταχύνει την εργασία σας.
Με ένα πάτημα μπορείτε να μετατρέψετε μονάδες μέτρησης όγκου, βάρους, επιφάνειας, μήκους, θερμοκρασίας, ταχύτητας και πίεσης.

Οι μονάδες που μπορεί να υπολογίσει το AVcalc είναι :

'centimeter', 'feet', 'inch', 'kilometer', 'league', 'league nautical)', 'meter', 'microinch', 'mile', 'millimeter', 'yard', 'degree Celsius', 'degree Fahrenheit', 'degree Rankine', 'degree Reaumur', 'Kelvin', 'centimeter/second', 'foot/second', 'inch/second', 'kilometer/hour', 'kilometer/second', 'knot', 'mach', 'meter/second', 'mile/hour (mph)', 'mile/second','millimeter/second', 'acre foot', 'acre foot [US survey]', 'acre inch','barrel [UK, wine]', 'barrel [UK]', 'barrel [US, dry]', 'barrel [US, federal]', 'barrel [US, liquid]','barrel [US, petroleum]', 'board foot','bucket [UK]','bucket [US]', 'bushel [UK]', 'bushel [US, dry]', 'centiliter','cord [firewood]', 'cord foot [timber]', 'cubic centimeter', 'cubic cubit [ancient egypt]', 'cubic decimeter', 'cubic dekameter', 'cubic foot', 'cubic inch','cubic kilometer', 'cubic meter', 'cubic mile', 'cubic micrometer', 'cubic millimeter', 'cubic yard', 'cup [Canada]', 'cup [metric]', 'cup [US]', 'deciliter', 'dekaliter', 'dram', 'drum [US, petroleum]', 'drum [metric, petroleum]', 'fifth', 'gallon [UK]', 'gallon [US, dry]', 'gallon [US, liquid]', 'gill [UK]', 'gill [US]', 'hectare meter', 'hectoliter', 'hogshead [UK]', 'hogshead [US]', 'imperial gallon', 'jigger', 'kiloliter', 'liter', 'measure [ancient hebrew]', 'megaliter', 'microliter', 'milliliter', 'minim [UK]', 'minim [US]', 'ounce [UK, liquid]', 'ounce [US, liquid]', 'peck [UK]', 'peck [US]', 'pint [UK]', 'pint [US, dry]', 'pint [US, liquid]', 'pipe [UK]', 'pipe [US]', 'pony', 'quart [Germany]', 'quart [ancient hebrew]', 'quart [UK]', 'quart [US, dry]', 'quart [US, liquid]', 'quarter [UK, liquid]', 'Robie', 'shot', 'stere', 'Tablespoon [metric]', 'Tablespoon [UK]', 'Tablespoon [US]', 'Teaspoon [metric]', 'Teaspoon [UK]', 'Teaspoon [US', 'yard'), 'centigram','decigram','dekagram','dram', 'grain', 'gram', 'hectogram', 'hundredweight [long, UK]', 'hundredweight [short, US]', 'kilogram', 'lb, lbs', 'long ton', 'megagram', 'metric ton', 'microgram', 'milligram', 'ounce', 'pound', 'short ton', 'ton [long, UK]', 'ton [metric]', 'ton [short, US]', 'tonne', 'acre', 'acre [suburbs]', 'acre [survey]','acre [Ireland]', 'are', 'arpent [Canada]', 'barn', 'bovate', 'bunder', 'caballeria [Spain/Peru]', 'caballeria [Central America]', 'caballeria [Cuba]', 'carreau', 'carucate', 'cawney', 'centiare', 'cong', 'cover', 'cuerda', 'dekare', 'dessiatina', 'dhur', 'dunum, dunham', 'fall [Scots]', 'fall [English]', 'fanega', 'farthingdale', 'hacienda', 'hectare', 'hide', 'homestead', 'hundred', 'jerib', 'jitro, joch, jutro', 'jo [Japan]', 'kappland', 'kattha [Nepal]', 'labor', 'legua', 'manzana [Costa Rican]', 'manzana [Argentina]', 'manzana [Nicaragua]', 'morgen [Germany]', 'morgen [South Africa]', 'mu', 'ngarn', 'nook', 'oxgang', 'perch', 'perche [Canada]', 'ping', 'pyong', 'rai', 'rood', 'section', 'shed', 'sitio', 'square', 'square angstrom', 'square astronomical unit', 'square attometer', 'square bicron', 'square centimeter', 'square chain [Gunter, survey]', 'square chain [Ramden, Engineer]', 'square city block [East U.S.]', 'square city block [Midwest U.S.]', 'square city block [South, West U.S.]', 'square cubit', 'square decimeter', 'square dekameter', 'square exameter', 'square fathom', 'square femtometer', 'square fermi', 'square foot', 'square foot [survey]', 'square furlong', 'square gigameter', 'square hectometer', 'square inch', 'square inch [survey]', 'square kilometer', 'square league [nautical]', 'square league [U.S. statute]','square light year', 'square link [Gunter, survey]', 'square link [Ramden, Engineer]', 'square megameter', 'square meter', 'square microinch', 'square micrometer', 'square micromicron', 'square micron', 'square mil', 'square mile', 'square mile [nautical]', 'square mile [survey, U.S. statute]', 'square millimeter', 'square millimicron', 'square myriameter', 'square nanometer', 'square Paris foot', 'square parsec', 'square perch', 'square perche', 'square petameter', 'square picometer', 'square rod', 'square tenthmeter', 'square terameter', 'square thou', 'square vara [California]', 'square vara [Texas]', 'square yard', 'square yard [survey]', 'square yoctometer', 'square yottameter', 'stang', 'stremma', 'tarea', 'tatami [Japan]', 'tonde land', 'township', 'tsubo', 'tunnland', 'yard', 'virgate', 'Standard atmosphere Atm', 'kilo pascal kPa','bar','mbar', 'Technical atmosphere At', 'Torr', 'mm-Hg (0C)', 'in-Hg (0C)', 'Pounds/sqr inch psi', 'Pounds/sqr foot psf'.


calculator με πολλές εμφανίσιεις (skins), για προβολή - διαφήμιση

 

 

 

Αρχική ] Επάνω ]
www.000webhost.com